บริหารกายทุกวัน เพื่อสบายผ่อนคลาย

บริหารกายเพื่อผ่อนคลาย

การที่คนเรานั้นมีสุขภาพกายและใจที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาโดยการที่เรามีสุขภาพที่ดีมิได้หมายความเพียงแต่การไม่เจ็บป่วยหรือ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้น หากยังครอบคลุมถึงการมีสุขภาพ ที่สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม แต่ในปัจจุบันนั้นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้น ทำให้คนส่วนใหญ่ในสังคมเมือง มักใช้ชีวิตอยู่กับโต๊ะทำงาน อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ มีการใช้ชีวิตที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ขาดการเคลื่อนไหว ขาดการออกกำลังกายหรือลืมบริหารกาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพในอนาคตได้

จุดมุ่งหมายของการบริหารกาย

 1. เพื่อแก้ไขความบกพร่องของร่างกายให้มี ความเหมาะสม สวยงาม กะทัดรัด
 2. เพื่อสร้างร่างกายให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีความพร้อมที่จะทำกิจวัตรประจำวันอย่างมี ประสิทธิภาพ
 3. เพื่อใช้เป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับบุคคลที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย ได้เข้าร่วมการบริหารกายได้
 4. เพื่อช่วยให้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายได้มีการ เคลื่อนไหว
 5. เพื่อเป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการอบอุ่นร่างกาย (Warming-up) เพราะเป็นการกระตุ้นร่างกายและกล้ามเนื้อ ให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น เพื่อรองรับการทำงานกิจกรรมหนักของร่างกายต่อไป ซึ่งในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับอวัยวะต่างๆ ของร่างกายจากการออกกำลังกายได้เป็นอย่างดียิ่ง

ประโยชน์ของการบริหารกาย

 1. ช่วยให้การไหลเวียนเลือดในร่างกายดีขึ้น และสร้างภูมิคุ้มกันโรคทำให้ลดการเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆ
 2. ทำให้อัตราการเต้นของชีพจรลดลง เป็นการลด อัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ
 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการหายใจ ทำให้ลดอัตราเสี่ยง ของโรคความดันโลหิตสูง
 4. ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด และลดอัตราโรคเบาหวาน
 5. ทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้น และช่วยลดความเสื่อม ของกระดูกให้ช้าลง
 6. ช่วยลดน้ำหนักตัว ทำให้มีรูปร่างสมส่วน กล้ามเนื้อ กระชับได้สัดส่วน
 7. ทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้น และทำให้ระบบขับถ่ายของร่างกายมีการทำงานที่ดีขึ้น
 8. ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น และช่วยลดความเครียด
 9. ทำให้อารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส กระปรี้กระเปร่า

การบริหารกายอย่างถูกวิธี

 1. ควรทำการบริหารกายเป็นประจำทุกวัน หรือ อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์
 2. ควรผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนที่ทำการบริหาร
 3. ควรบริหารกล้ามเนื้อจนรู้สึกตึงบริเวณส่วนที่บริหาร
 4. ไม่ควรกลั้นลมหายใจในขณะทำการบริหารกล้ามเนื้อ และควรหายใจเข้า – ออกอย่างช้าๆ ในขณะปฏิบัติ
 5. ไม่ควรเคลื่อนไหวในลักษณะ เร็ว แรง การกระตุก กระชาก ขณะทำการบริหารกล้ามเนื้อ
 6. ควรทำซ้ำอย่างน้อย 10 – 15 ครั้งต่อเซต ทำซ้ำ 3 – 4 เซต
 7. ควรจัดท่าทางในการบริหารกล้ามเนื้อแต่ละท่า ให้ถูกต้อง และควรบริหารร่างกายทุกกลุ่มกล้ามเนื้อ เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด

ท่าบริหารกาย

1.ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นคอ

หันศีรษะลงตรงๆ ใช้มือสองข้างประสานไว้กับหลังศีรษะ ใช้แรงกดลงเบาๆ

2.ท่ายืดกล้ามเนื้อบ่า

เอียงศีรษะไปด้านข้างใช้มือข้างเดียวกับที่เอียงไปช่วยดึงศีรษะไป มืออีกข้างจับขอบเก้าอี้

3.ท่ายืดกล้ามเนื้อสะบัก

เหยียดแขนไขว้ไปฝั่งตรงข้าม ใช้แขนอีกข้างงอศอกล็อคและออกแรงดึงไปฝั่งตรงข้าม

4.ท่ายืดท้องแขน

ยกแขนขึ้นงอข้อศอกไปด้านหลัง จากนั้นใช้แขนฝั่งตรงข้ามผลักข้อศอกไปด้านหลัง

5.ท่ากล้ามเนื้อหลังแขนท่อนล่าง

คว่ำแขนเหยียดศอกให้สุด กระดกข้อมือขึ้นลง ใช้มืออีกข้างดันมือเข้าหาลำตัว

6.ท่ายืดเหยียดหน้าขา

พับเข่าด้านที่ต้องการยืดไปด้านหลังและใช้มือจับขาหรือข้อเท้า และค่อยๆดึงฝ่าเท้าเข้ามาให้ใกล้กับสะโพก พยายามให้เข่าสองข้างชิดกัน จนรู้สึกตึงหน้าขา ทำค้างไว้และสลับข้าง

7.ท่ายืดเหยียดสะโพกด้านหน้า

ก้าวขาไปด้านหน้าหนึ่งก้าว โดยขาที่เราต้องการยืดเหยียดจะอยู่ด้านหลัง ให้ปลายเท้าทั้งสองข้างชี้ตรง จากนั้นย่อตัวลงจนรู้สึกตึงบริเวณหน้าขา ทำค้างไว้และสลับข้าง

8.ท่ายืดเหยียดน่อง

ยืนหันหน้าเข้าผนัง ใช้แขนดันผนัง ก้าวขาเข้าหาผนังหนึ่งข้าง พร้อมงอเข่า และเหยียดขาด้านที่ต้องการยืดไปด้านหลังให้ตึงและออกแรงดันผนังไว้ ให้น่องตึง ทำค้างไว้และสลับข้าง

9.ท่ายืดเหยียดต้นขาด้านใน

นั่งกับพื้น นำฝ่าเท้าทั้งสองข้างมาประกบกันด้านหน้า ใช้มือจับเท้าทั้งสองข้าง และก้มตัวมาข้างหน้า โดยให้ข้อศอกกดเข่าทั้งสองข้างให้กางออก จนรู้สึกตึงต้นขาด้านใน และทำค้างไว้

หมายเหตุ : ท่ายืดเหยียดมีทั้งหมด 9 ท่า ทำแต่ละท่า ค้างไว้ประมาณ 10-15 วินาทีต่อครั้ง ทำ 3 – 4 ครั้ง

 

เมื่อเรายืดเหยียดกล้ามเนื้อเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เลือกออกกำลังกายตามที่เราต้องการ ไม่ว่าระเป็น วิ่ง ว่ายน้ำ หรือปั้นจักรยาน หรือออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแต่ละส่วน ไม่ว่าจะเป็น คอ บ่า ไหล่ กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าการบริหารกายนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของมนุษย์เราและยังมีข้อดีอีกหลายๆอย่างที่ทำให้ร่างกายภายนอกและสุขภาพจิตภายในของเราดีตามขึ้นมาด้วย อีกอย่างที่มีประโยชน์ไม่แพ้การออกกำลังกายคือ Topper ยางพารา จาก PATEX ที่สร้างขึ้นมาให้เรานอนหลับสบาย ระบายอาการได้ดีและป้องกันไรฝุ่นได้ ถ้าหากเราเลือกทั้ง 2 อย่างควบคู่กันไป รับรองว่าร่างกายของเราผ่อนคลายสบายแน่นอนครับ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และโฆษณา

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ Cookies ที่เราใช้งานได้แก่ Google Analytics และ Facebook Pixel

บันทึกการตั้งค่า