CPR Banner
หุ่น CPR 1080x1080

หุ่นจำลองสำหรับการฝึก CPR สำหรับฝึกทางด้านการแพทย์และพยาบาล

Patex เป็นผู้พัฒนาและผลิต หุ่นฝึก CPR เป็นหุ่นที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างอาจารย์แพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง คณะนักวิจัยผลิตภัณฑ์ยางพารา และผู้ผลิตสินค้ายางพาราที่มีประสบการณ์ หุ่นยางพารานี้ผลิตขึ้นมาในประเทศไทยโดยใช้ยางพาราธรรมชาติ ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง

หุ่นอรุณ CPR ผู้ใหญ่
หุ่นอารีย์ CPR เด็ก
หุ่นอรัณ CPR เด็กทารก
ชุดฝึก Anti-Choke
เครื่องฝึก การใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED trainer
หุ่นCPR
1000x600-หุ่น-CPR
หุ่นผู้ใหญ่-01-1080x1080
หุ่นผู้ใหญ่-02-1080x1080

หุ่น CPR ผู้ใหญ่ ฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

หุ่นยางพาราฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หุ่น CPR ถูกออกแบบและพัฒนาโดยคำนึงถึงการนำไปใช้เพื่อการฝึกอย่างถูกต้องตามหลักทางการแพทย์ หุ่น CPR สำหรับการฝึกนี้จะให้การตอบสนองต่อการฝึกทำ CPR เมื่อกดหน้าอกอย่างถูกต้อง และตอบสนองต่อการเป่าปากช่วยหายใจเมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้อง ช่วยให้การฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หยิบใส่ตะกร้า

หุ่น CPR เด็ก ฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

หุ่นยางพาราฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หุ่น CPR ถูกออกแบบและพัฒนาโดยคำนึงถึงการนำไปใช้เพื่อการฝึกอย่างถูกต้องตามหลักทางการแพทย์ หุ่น CPR สำหรับการฝึกนี้จะให้การตอบสนองต่อการฝึกทำ CPR เมื่อกดหน้าอกอย่างถูกต้อง และตอบสนองต่อการเป่าปากช่วยหายใจเมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้อง ช่วยให้การฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หยิบใส่ตะกร้า
หุ่นทารก-01-1080x1080

หุ่น CPR เด็กทารก ฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

หุ่นยางพาราฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หุ่น CPR ถูกออกแบบและพัฒนาโดยคำนึงถึงการนำไปใช้เพื่อการฝึกอย่างถูกต้องตามหลักทางการแพทย์ หุ่น CPR สำหรับการฝึกนี้จะให้การตอบสนองต่อการฝึกทำ CPR เมื่อกดหน้าอกอย่างถูกต้อง และตอบสนองต่อการเป่าปากช่วยหายใจเมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้อง ช่วยให้การฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หยิบใส่ตะกร้า
ชุดฝึกตรวจมะเร็งเต้านม1000x600
Anti-Choking-Trainer
Anti-Choking-Trainer

ชุดฝึกการนำสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ Anti-Choking Trainer

ชุดฝึกการนำสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ Anti-Choking Trainer เป็นชุดฝึกการปฏิบัติการช่วยผู้ประสบเหตุอันยอดเยี่ยม สามารถช่วยให้ผู้เรียนรู้มีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองในการปฏิบัติการนำสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ (Abdominal Thrust Maneuver / Hemlich Maneuver), ชุดการฝึกนี้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน มีความสมจริง และผู้ฝึกรู้สึกสนุกขณะที่ได้เรียนรู้ในการช่วยชีวิต

หยิบใส่ตะกร้า
เครื่อง-AED 01
เครื่อง-AED 02
เครื่อง-AED 03
เครื่อง-AED 04

เครื่องฝึก การใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED trainer

 

หยิบใส่ตะกร้า